Priser

Stubbe 0 - 40 cm*

Inklusive Rut - 425 kr inkl moms

Stubbe 40 cm ->*

Inkl Rut ( 425 kr ) + 45 kr / dm inkl moms

Hopsamling av trädgårdsavfall* - bortförsel och deponering ingår utan kostnad!

Inklusive rut 195 kr inkl moms

Notera att allt detta endast är prisexempel.

Vi vill helst prissätta från uppdrag till uppdrag, med hänsyn till antalet stubbar/storlek & eventuella andra uppdrag i närheten etc.

Kan man få RUT-avdrag för stubbfräsning & ihopsamling av flis? Ja, fr o m 1 augusti 2016 är stubbfräsning & hopsamling av trädgårdsavfall är  berättigat för RUT-avdrag. RUT-avdraget är 50 % av arbetskostnaden.

*Hur mäter man sin Stubbe? Man mäter stubbarna i mark nivå, och inte på toppen av stubben. ( se bilden nedan), långt utstickande rötter ovan mark mäts separat, avgift kan tillkomma  för dessa. Obs - Vi kontrollmäter alltid stubbarna innan utfört uppdrag. 

*Hopsamling flis? Vi tar också hand om fliset om ni inte vill ha kvar det som utfyllnad eller täckning i trädgården. Priset för Ihopsamling är 195 kr inkl moms för en  stubbe 60 cm eller mindre. Vid ihopsamling av flis ingår utan kostnad bortförsel och deponering. För stora stubbar & flera stubbar är priset individuellt och får prissättas därefter.

Hur sker betalningen? Vi skickar en faktura, Du kan alltså inte betala med kontanter eller swish vid utfört arbete. 

Tar vi ut någon etableringsavgift? Nej det gör vi inte. Ibland tar vi ut milersättning 50 kr inkl moms per mil.  (ej rut berättigat)

Priser ex rut - 0 - 40 cm 850 kr inkl moms, 40 cm -> 850 kr + 90 kr /dm. Hopsamling av trädgårdsavfall - 390 kr inkl moms. 

Så här mäter du din Stubbe

Kalmar Stubbfräsning